Головна » 2020 » Жовтень » 31 » Про атестацію педагогічних  працівників  у 2020/2021 навчальному році
7:13 PM
Про атестацію педагогічних  працівників  у 2020/2021 навчальному році

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №4

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

  21.10.2020 р.                                                Біла Церква                                                             № 140

 

Про атестацію педагогічних

 працівників  у 2020/2021 навчальному році

   Відповідно до Законів України «Про освіту» ( ст. 50), «Про повну  загальну середню освіту»  (ст.48), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від  08.08.2013 за № 1135, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, наказу Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 18.09.2020  №130  «Про створення атестаційної комісії  Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради для проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти м. Біла Церква у 2020/2021 навчальному році , наказу по школі «Про створення атестаційної комісії у 2020/2021 навчальному році та затвердження її складу» від 18.09. 2020 № 126 з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи педагогів, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення ефективності освітнього процесу та посилення відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді

 

НАКАЗУЮ :

 

 1. Затвердити графік роботи атестаційної комісії школи на 2020/2021навчальний рік

 (додаток 1).

 1. Затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають атестації  у 2020/2021 навчальному році (додаток 2).
 2. Заступнику директора з НМР Погребняк В.В.:
  1. Забезпечити ефективну роботу атестаційної комісії протягом 2020/2021 навчальному році щодо всебічного вивчення та узагальнення досвіду роботи учителів, які атестуються, у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
  2. До 01.12.2020 року оформити та подати до ЦПРПП матеріали педагогічного досвіду учителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» та матеріали обліку методичної роботи педагогів, які мають  педагогічні звання.
 3. Членам атестаційної комісії І рівня:
  1. Провести атестацію педагогічних працівників закладу, які підлягають атестації у 2020/2021 н. р. на відповідність займаній посаді та на присвоєння й відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям „спеціаліст”, „спеціаліст другої категорії”, „спеціаліст першої категорії”.
  2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради про атестацію педагогічних працівників на присвоєння та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння чи відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.
  3. Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 за № 1135 .
  4. До 15 березня 2021 року вивчити та узагальнити результати педагогічної діяльності  педагогічних працівників, які атестуються.
  5.  До 01.12.2020 року забезпечити оформлення матеріалів педагогічного досвіду  педагогічних працівників, які претендують на присвоєння (відповідність) педагогічного звання «учитель-методист».
  6. До 01.03.2021 подати атестаційні матеріали вчителів (характеристики, листи обліку результатів професійної діяльності педагогічних працівників) на розгляд комісії II

 рівня відповідно до пп. 3.3., 3.5. Типового положення про атестацію педагогічних                   працівників.

  1.  До 29.03.2021 року подати атестаційні матеріали (накази про підсумки атестації,    атестаційні листи) на розгляд міської атестаційної комісії відповідно до п.3.8. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

       4.8. Здійснити всебічне вивчення системи роботи педагогічних працівників, які                                          атестуються,  відповідності  їх професійної компетентності кваліфікаційній                                    категорії.

   4.9. Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах демократизму,                               колегіальності, гласності, безперервності освіти і самовдосконалення.

 5.   Стимулювати  працю педагогів школи за наслідками їх атестації.

 6.  Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника директора               школи з НМР Погребняк В.В.

  7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

          В.о.  директора  школи                                                         Тетяна КОНДЕСЮК                                                      

 

З наказом ознайомлена :                                                                           В. В. Погребняк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:                                         Завізовано:                                 Надіслано

Погребняк В.В.                                         Бількевич О.А.                           до справи

Додаток 1

                                                                                                           до наказу № 140  від 21.10. 2020 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                         Голова атестаційної комісії

                                                                                                 директор БЗШ І-ІІІ ст. №4

_________О.М.Дроздовський

 

Графік

роботи атестаційної комісії

 

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Створення атестаційної комісії та затвердження її складу

до 20 вересня

Дроздовський О.М., директор школи

Ознайомлення педагогічних працівників, які піддягають атестації, з наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»

до 20 вересня

Дроздовський О.М., голова атестаційної. комісії

Ознайомлення педагогічного колективу з Типовим положенням.

Оформлення атестаційного куточка

до 25 вересня

Погребняк В.В., члени атестаційної комісії

Приймання заяв педагогів про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду)

до 06 жовтня

 Корнєва Т.М., секретар атестаційної комісії

Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються, згідно з перспективним планом атестації

22 вересня –

06 жовтня

Члени атестаційної комісії

Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації

до 12 жовтня

Члени атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії:

розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації, згідно

з перспективним планом атестації

розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії

затвердження графіка засідань атестаційної комісії

затвердження циклограми діяльності атестаційної комісії

затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників

ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів

07 жовтня

 Дроздовський О.М., голова атестаційної комісії. 

Погребняк В.В., заступник голови АК

Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

 

 

до 20 жовтня

Погребняк В.В., заступник голови атестаційної. комісії

 

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації

Засідання  атестаційної комісії: розгляд матеріалів щодо  узагальнення системи роботи педагогів, які атестуються шкільною атестаційною комісією

до 10 жовтня

 

 

січень

 

 

лютий

Дроздовський О.М., голова атестаційної комісії

Погребняк В.В., заступник голови АК

Подання до атестаційної комісії ІІ рівня атестаційних матеріалів                                                            (характеристики, листи обліку результатів професійної  діяльності педагогічних  працівників)

до 1 березня

Дроздовський О.М., голова атестаційної комісії

Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії

до 15 березня

Члени атестаційної комісії

Оформлення атестаційних листів у двох примірниках

11 - 20 березня

Погребняк В.В., заступник голови АК

 

Ознайомлення педагогічних працівників із характеристиками під підпис

до 1 березня

Погребняк В.В. заступник голови атестаційної комісії

Підсумкове засідання атестаційної комісії I рівня

до 30 березня

Члени

атестаційної комісії

Вручення  атестаційних листів педагогічним працівникам, що атестуються комісією, під підпис

протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

Секретар

атестаційної

комісії

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників»

протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії

Дроздовський О.М., директор школи

Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації

до 15 квітня

Члени атестаційної комісії

Видання наказу «Про підсумки атестації»

до 20 квітня

Дроздовський О.М., директор школи

 

Категорія: Атестація | Переглядів: 2754 | Додав: GLM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar