Головна » 2017 » Вересень » 15 » План роботи практичного психолога Лугової Н.А.
10:21 AM
План роботи практичного психолога Лугової Н.А.

ПЛАН РОБОТИ

практичного психолога

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4

Лугової Наталії Анатоліївни

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

План роботи на  вересень

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Планування роботи на рік, місяць, погодження планів.

2. Підготовка до супроводу паралелей 1- 5-х класів. Корекція папок супроводу.

3.Планування роботи на паралелі 7-х класів «Конструктивне вирішення конфліктів»

4.Формування шкільної команди ерудитів для участі у міських змаганнях

5. Поновлення інформаційного банку даних обдарованих та здібних дітей із різних напрямів діяльності

6.Участь  у круглому столі для практичних психологів із завідувачем відділу ППіСР КНВР КОР «АНО» Панченко Т.Л.

 

 

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

Спостереження за поведін

кою учнів 1-2х класів на

уроках та в позаурочних

ситуаціях.

 

Індивідуальні бесіди з класоводами  1-2х класів з метою вивчення процесу адаптації учнів.

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Психопрофілактичні заняття під час адаптації з учнями 1-2-х  класів

 

 

Консультаційна

Робота

 

 

 

Консультації за запитом.

Проведення індивідуальних бесід з учнями та сім’ями,  що потребують особливої уваги.

Робота консультпункту для новопризначених класних керівників.

 

Індивідуальні  зустрічі з батьками учнів 1-2-х класів(за запитом)

та вимушених переселенців (за потребою)

Психологічна

просвіта

 

 

 

«Години психолога» на паралелі1-2-х класів.

 

Акція до Всесвітнього дня запобігання самогубству «Усміхнись - життя  прекрасне!»

Виступи на методичній раді школи, методоб'єднаннях кл.керівників.

Розповсюдження пам’ятки для  педагогів

«Як зберегти психічне здоров'я в неспокійний час»

 

Виступи на батьківських зборах учнів 1-2 х класів «Шкільні роки без проблем»

 

План роботи на  жовтень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Участь в МР, засіданні атестаційної комісії, Раді ПП.

2.Поновлення інфор-

маційних куточків для учнів, вчителів,

батьків.

3. Підготовка команди ерудитів до міського осінього кубку з брейн-рингу. Участь команди у міських змаганнях протягом року.

4.Участь в семінарі з елементами тренінгу «Вчимо дитину захищатися» ЦТДЮ «Соняшник»

 

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

Виявлення труднощів проходження адаптації учнів 5-х класів. Проведення діагностичного мінімуму.

Виявлення дітей, що мають проблеми у навчанні.

Опитування

вчителів, які працюють на паралелі  5-х класів з

метою виявлення дітей,

що мають труднощі в проходженні адаптації.

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Розвиток пізнавальних психічних процесів учнів 2-4 класів (індивідуальні

програми за запитом та рекомендаціями ПМПК).

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Консультації учнів «групи ризику», з неблагонадійних сімей та дітей з особливими освітніми  потребами. Заповнення індивідуальних карток.

Засідання М/О учителів початкових класів спільно з учителями-предметниками, які працюють у 5-х класах на тему: «Адаптація випускників школи І ст. до навч. в школі ІІ ст.»

Консультування

батьків учнів, які мають проблеми у навчанні

Психологічна

просвіта

 

 

 

«Години психолога» на паралелі 5-х класів

Виступ на засіданні атестаційної комісії школи.

 

 

Виступи на батьківсь ких зборах учнів 5-х класів  «Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в середній школі»

 

План роботи на  листопад

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1. Участь в МР, Раді профілактики правопорушень.

2. Підготовка до педради і психолого-педагогічного семінару, виступу на батьківських зборах.

3.Створення інфор-

маційного куточку до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

4.Участь в семінарі-практикумі «Тімбілдинг як складова успішної реалізації концепції «Нова українська школа»»    БЗШ № 18

 

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

Фронтальний моніторинг

 «Молодь та протиправна поведінка»

 

Фронтальний моніторинг

 «Молодь та протиправна поведінка»

 

 Фронтальний моніторинг«Молодь та протиправна поведінка»

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

Індивідуальні корекційні  програми (за запитом) та групові (за потребою)

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Консультування здібних та

обдарованих учнів. Психологічна підготовка до участі  в ІІ етапі олімпіад.

Майстер-клас для молодих педагогів «Чим наповнено наше «Я?»

Консультпункт для батьків учнів «Психологія  формування і розвитку особистості» для батьків учнів  «групи ризику»

Психологічна

просвіта

 

 

 

«Години психолога» на паралелі 6-х  класів

 

Психолого-педагогічний семінар «Активізація особистісного  потенціалу в кризових ситуаціях»

Участь у педагогічна раді «Індикатори сучасної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу»

 

 

План роботи на  грудень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1. Участь в МР, Раді профілактики правопорушень, засіданні.

2.Поновлення інфор-

маційних куточків для учнів, вчителів,

батьків.

3.Складання статис-

тичного звіту за          I семестр.

4. Участь в консультуванні «Інтерактивне діагностування»

БНВО «БЗШ №13-ДНЗ»

 

 

Психо-

діагностична

робота

Вивчення рівня мотивації учнів до здорового способу життя

 

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Тренінгове заняття з учнями-членами  МАН «Подорож до свого внутрішнього світу»

 

Проведення тренінгових занять з батьками учнів 7-х класів «Наші діти – підлітки»

Консультаційна

робота

 

 

 

Індивідуальне консульту- вання учнів з тимчасово переміщених сімей

  Надання методичних рекомендацій вчителям щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Психологічна

просвіта

 

 

Інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня толерантності з ВІЛ-позитивними людьми.

«Година психолога» на паралелі 8-х  класів

Семінар-практикум «Техніки прийняття важливих рішень»

 

 

 

 

План роботи на  січень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1. Організаційно-методична підготовка до супроводу  

класів.

2.Підготовка команди ерудитів до міського зимового кубку з брейн-рингу.

3. Участь в засіданні Методичної ради школи.

4. Підготовка матеріалів для май-

бутніх абітурієнтів.

 

 

 

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

Анкетування учнів «Професійно-особистісні

якості педагога» (вчителів,

які атестуються).

 

Відвідування уроків вчителів, які атестуються

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Індивідуальні програми (за запитом) та групові (за потребою)

«Арт-кухня» для вчителя

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Індивідуальне консульту- вання учнів 11-х класів, які мають труднощі  в  профе сійному самовизначенні.

 

 

 Консультування тимчасових  опікунів дітей трудових мігрантів

Психологічна

просвіта

 

 

 

«Година психолога» на паралелях 3-х та 11-х  класів.

Класні години для випускників «Готуємось до іспитів»

Участь у педагогічна раді «Нова українська школа – стратегія змін в освіті України»

 

 

План роботи на  лютий

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Засідання атестаційної комісії школи. Презентація досвідів учителів, які атестуються на вищу категорію та педагогічні звання.

2. Поновлення інфор-

маційних куточків для учнів, вчителів,

батьків.

3.Засідання Ради профілактики правопорушень.

4. Участь семінарі-практикумі практичних психологів міста  «Особливості корекційної роботи практичного психолога з гіперактивними дітьми»» БЗШ №5

Психо-

діагностична

робота

 

 

 Вивчення  інтересів та здібностей учнів 7-х класів з метою формування допрофільних 8-х класів

 

 

Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

 

Діагностика професійно-особистісних якостей  вчителів, які атестуються(за запитом)

 

Анкетування батьків учнів 7-х класів з метою формування допрофільних 8-х класів

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Робота зі здібними та обдарованими дітьми

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Індивідуальні консультац. учнів з питань проф. орієнтації та визначення оптимального вибору курсу допрофільної підготовки та майбутнього профілю навчаня

 

 

 

Психологічна

просвіта

 

 

 

 «Година психолога» на паралелі 7-х  класів

 

 

 

 

 

 

Участь у лекторії для батьків «Якщо дитина в школі не встигає…»

 

 

План роботи на  березень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Підсумкове засідання атестаційної комісії. Підготовка звітної документації.

2.Поновлення інфор-

маційних куточків для учнів, вчителів,

батьків.

3. Оформлення стенду «Попереду іспити»

4.Засідання Ради профілактики правопорушень

5. Участь в семінарі-тренінгі «Маніпуляція як спосіб насилля над особистістю» БНВО «Перша Білоцерківська гімназія»

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

  Психологічна готовність

дітей до навчання в школі

(за запитом)

Вивчення професійних інтересів і нахилів учнів

 9-х класів.

 

 

Анкетування у процесі підготовки до педагогічної ради

 

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Профконсультації з учнями-випускниками «групи ризику» та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Профорієнтаційні заняття із випускниками 9-х класів

«Година психолога» на паралелі 9-х класів

 

Психолого-педагогічний консиліум за результатами анкетування учнів 7-х класів.

Надання рекомендацій для батьків випускників «Як підтримати дітей під час складання ЗНО»

Психологічна

просвіта

 

 

Участь у тижні здорового способу життя

Участь в педагогічній раді  «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань з різних галузей науки для сталого розвитку та соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

План роботи на  квітень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Підготовка психо лого-педагогічного

семінару для вчителів.

2.Поновлення інфор-

маційних куточків для учнів, вчителів,

батьків.

3.Засідання Ради профілактики правопорушень

4.Розробка та узгодження окремого плану проведення тижня психології в школі

5.Участь в семінарі-тренінгі «Чарівна валіза сучасних здоров»язберігаючих технологій для практичного використання в подальшій діяльності» БНВО «ЗОШ№15-ДЮСОК»                     

Психо-

діагностична

робота

 

 

Психодіагностичний супровід учнів 4-х класів. Визначення готовності до навчання в

школі II ступеню.

 

 

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Корекційна робота з

учнями 4-х класів (за потребою)

 

Проведення тижня

 

 

 

 

психології  у школі

 

 

 

 

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Психологічна підтримка дітей трудових мігрантів

Виступ на МО класних керівників «Співпраця  сім»ї та школи»

Консультпункт

з проблеми готовності до навчання в

школі IIступеню.

Психологічна

просвіта

 

 

 «Година психолога» на паралелі 4-х  класів

 Інформування учнів про ймовірні ризики та шляхи запобігання потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

11 кл.

Психолого-педагогічний

семінар «Відновлення емоційної рівноваги в професійній діяльності»

 

Виступ на батьківському лекторії батьків майбутніх першокласників «Попереду – шкільне життя»

 

План роботи на  травень-червень

 

Організаційно-методична      робота

Розділи,

напрями

Робота з учнями

Робота з педагогічним колективом

Робота з батьками

1.Направлення дітей на ПМПК (за резуль- татами діагностики).

2.Підготовка мате –ріалів до консиліуму.

3.Складання статис-

тичного  та аналітичного звітів.

4. Засідання МР, Ради профілактики правопорушень.

5.Попереднє планування роботи на наступний навчальний рік. 

6. Аналіз роботи методичної комісії за 2017-2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.         

 

 

Психо-

діагностична

робота

 

 

Поглиблена діагностика

учнів, які мають проблеми у засвоєнні навчальної

програми.

Індивідуальна діагностика учнів 1-х, 5-х кл, які мали ознаки дезадаптації.

 

 

Корекційно-

відновлювальна

та розвивальна

робота

 

Індивідуальні програми (за запитом) та групові (за потребою)

 

 

Консультаційна

робота

 

 

 

Індивідуальне консульту- вання учнів, які мають

труднощі в професійному

самовизначенні.

Підтримка випускників під час ДПА та ЗНО

Психолого-педагогічний

консиліум за результатами психологічного мінімуму учнів 4-х класів.

Консультації для

батьків майбутніх

першокласників

(за запитом).

 

Психологічна

просвіта

 

 

 

 «Година психолога» на паралелі 10-х  класів

 

Виступ на батьківських зборах учнів 4-х класів

«Крокуємо до 5-го класу»

 

 

Вступ

         Діяльність психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ст. №4 спрямована на створення сприятливих соціально-психологічних умов розвитку учнів та самореалізації особистості.

Психологічна служба діє відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703.

Психологічна служба школи свою діяльність спрямовує керуючись Конституцією України, Національною  програмою “Діти України”, Законом України “Про освіту, Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р.№691), Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ Міносвіти України від 03.05.1999р. №127), Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міносвіти України від від 23,07.09р. №616), відповідно до нових стратегічних напрямів розвитку психологічної служби на період 2013-2017 рр., Конвенцією про права дитини, схваленою генеральною асамблеєю ООН, Етичним Кодексом психолога.

 

Пріоритетними напрямами роботи служби в 2016-2017 навчальному році були:

 

 1. Формування в учнів свідомого ставлення до життя, навичок здорового способу життя, умінь та навичок поводження в складних життєвих ситуаціях.
 2. Підвищення психологічної культури педагогів, батьків із метою забезпечення вимог і наступності сімейного та суспільного виховання.
 3. Психодіагностичний супровід учнів
 4. Психологічна підтримка дітей, які потребують особливої уваги. Організація співпраці зі спеціалістами та установами, що займаються проблемами дітей.
 5.  Робота за програмою «Рівний-рівному» та «Дорослішай на здоров'я»
 6.  Психологічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО.
 7.  Психологічний супровід учасників АТО та тимчасово переселених.

 

 

 Робота психологічної служби школи   здійснюється за такими напрямками:

-    психологічна просвіта;

-    консультування;

-    психодіагностичні  дослідження;

-    корекційно-розвивальна робота;

-    організаційно-методична  робота.

Просвітницька робота з педагогічним колективом проводилась через виступи на педрадах, семінарах, МО вчителів та індивідуальні зустрічі з проблемних питань. Зокрема, психологом було проведено два психолого-педагогічних семінари:

«Квітучий світ свого «Я»» та «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога». В учительській періодично поновлювалась інформація в куточку «поради психолога». Результати соціально-психологічних досліджень доводились до відома вчителів на нарадах, педрадах та індивідуально.   Додержуючись принципу  наступності  були проведені індивідуальні бесіди з класними керівниками 4-х та 5-х, де обговорювались питання адаптації дітей до нових умов навчання та результати супроводу учнів в 4-му та 5-му класах. Також психолог брала активну участь в підготовці і проведенні педагогічних рад.

 

     Просвітницька робота з учнями здійснювалась через виступи на класних годинах «Готуємось до іспитів», «Вибір професії», «Шляхи запобігання потрапляння в ситуації торгівлі людьми», розповсюдження пам»яток для учнів 7-8класів з метою профілактики негативних звичок, пропонувалась цікава інформація для учнів в класних куточках.

В минулому навчальному році психолог завершила роботу за програмою «Рівний-рівному» серед учнів школи та почала впроваджувати нову програму для старших підлітків «Дорослішай на здоров»я»

В усіх класах школи проводилися години психолога. Теми занять відповідали віковим особливостям учнів.

 

Просвітницька робота з батьками проводилась через виступи на батьківських зборах та індивідуальні бесіди чи консультації. Розглядались теми «Психологічні    умови успішного навчання молодших школярів» , «Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в середній школі», «Дитячі рецепти» покращення стосунків в сім'ї», «Як підтримати дітей під час ЗНО», «Крокуємо до 5-го класу», «Попереду -  шкільне життя»» та ін.

 

Протягом року здійснювалось індивідуальне консультування батьків,   учнів    та працівників   школи   з   проблемних   питань.

Постійно вивчались запити вчителів та батьків на роботу з учнями, що мають труднощі у засвоєнні програмового матеріалу, гіперактивних проявів молодших школярів, конфліктні ситуації.

Психодіагностичний напрямок роботи впроваджувався через здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів паралелей 1,2,4,5,7,9-х класів. В ході здійснення супроводу обстежено 19 класів. (Оформлено протоколи психолого-педагогічного супроводу). Після обробки результатів проводились окремі індивідуальні консультації для учнів з питань характеріологічних особливостей особистості; 9-х класів  - з проблеми подальшого самовизначення.

 

Особливої уваги надавалось учням «групи ризику»: бесіди, консультації з особистих питань, діагностування, а також дітям з сімей, які опинились в скрутних ситуаціях.

 

         Також проводилась наступна робота в напрямку роботи із здібними та обдарованими дітьми:

- Поновлено інформаційний банк даних обдарованих та здібних дітей із різних напрямів діяльності .

- Індивідуальні консультації  школярів 7 та 9 х класів з метою визначення оптимального вибору курсу допрофільної підготовки та майбутнього профілю навчання

- Психолог залучає до участі обдарованих дітей у міських конкурсах, змаганнях зокрема, опікується шкільною  командою «Ерудит».

-  Готує учнів до публічних виступів під час захисту робіт МАН та сценічних виступів.

Організаційно-методична робота полягала у підготовці виступів, доповідей, матеріалів, обробці результатів досліджень, виготовленні стимульного матеріалу та різноманітної наочності.

 

Матеріально-технічне забезпечення психологічної служби ЗОШ І-ІІІст. №4.

Робочий кабінет знаходиться в зручному місці. Але підходить лише для індивідуальної   роботи. Групова просвітницька та корекційна  робота проводиться в класних кімнатах та в кабінеті №18 (мультимедійний кабінет).  Обладнання   кабінету:    меблі , комп'ютер. Повне забезпечення нормативно-правових, навчально-методичних, довідково– інформаційних та обліково-статистичних матеріалів. Школою не передплачено фахових видань.

       У 2017-2018 н.р. будуть пріоритетними наступні напрями роботи:

 

1. Формування в учнів свідомого ставлення до життя, навичок здорового способу життя, умінь та навичок поводження в складних життєвих ситуаціях.

2. Підвищення психологічної культури педагогів, батьків, профілактика розладів емоційно-вольової сфери та поведінки  у дітей  через просвітницьку роботу.

3. Психодіагностичний супровід учнів

 1. Психологічна підтримка дітей, які потребують особливої уваги. Організація співпраці зі спеціалістами та установами, що займаються проблемами дітей.
 2.  Робота за програмою «Дорослішай на здоров'я»
 3.  Психологічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО.
 4.  Психологічний супровід учасників АТО та тимчасово переселених. Робота з дитячою травмою
 5. Навчання учнів  «Конструктивного вирішення конфліктів» на паралелі 7-х класів .

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


 

 

Категорія: Соціальний педагог | Переглядів: 483 | Додав: GLM | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar